17|06
2016

První předplatilelé ...

Chceme touto cestou poděkovat našim klientům za projevení přízně k NessFitu.

Z osobních setkání máme dobrý pocit a hlavně společné nadšení pro věc!

Budeme se těšit na další příznivce a věříme, že naše časová vstřícnost s nabízenými možnostmi je nadstandartní.

Těšíme se na vás!