Základní Pravidla

Přátelé a drazí návštěvníci posilovny, máme pro Vás pár základních instrukcí, jak to u nás chodí a bylo by fajn tato pravidla dodržovat. Ty základní máte níže popsané a ty podrobnější naleznete zde

 1. V prvé řadě se řiďte se provozním řádem posilovny.
 2. Tím, že si zakoupíte permanentku či si zaplatíte jednorázový vstup, tak víte, jak to u nás chodí a jste se vším seznámeni.
 3. Posilovna je přístupna kdykoliv bez časového omezení. Sami se můžete rozhodnout, zda si přijít zacvičit brzy ráno, odpoledne po práci nebo večer, kdy už ostatní spí. Je jen na Vás, která doba je pro Vás nejideálnější.
 4. Vstup do posilovny je možný jen se zaplaceným předplatným nebo po zaplacení jednorázového vstupného. Více informací viz ceník.
 5. V případě, že si chcete jen otestovat naši posilovnu, zda Vám bude vyhovovat, by bylo fajn se spojit s člověkem, který předplatitelem již je a vlastní čip. Pokud se Vám to nepodaří, není nic snazšího, než nás kontaktovat. Předplatitel nesmí půjčovat čip jiným osobám (neplatícím). Může být sankciován, viz zde
 6. Chráníme vás i náš majetek kamerovým systémem. Zároveň slouží ke kontrole, zda všichni dodržují pravidla a je řádně prováděna platba za všechny návštěvníky.
 7. Když půjdete dva předplatitelé ve stejný časový okamžik, je nutné, aby každý majitel čipu přiložil svůj čip k monitorovacímu zařízení z důvodu přehlednosti návštěvnosti.
 8. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Dětem ve věku 7-15 let je vstup do prostor posilovny umožněn pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci, případně trenéra), která za ně plně zodpovídá. Pro děti do 7 let je prostředí posilovny nebezpečné a zcela nevhodné, a proto své ratolesti nechte raději doma.
 9. Vždy se u nás přezujte do čisté a pevné obuvi. Venkovní boty si uložte do skříňky v šatnách.
 10. Ke cvičení používejte čisté a vhodné sportovní oblečení.
 11. Mějte vlastní čistý ručník. Z hygienických důvodů a z důvodů ochrany koženky na strojích před působením potu je nutné ručník na strojích používat.
 12. Cenné věci (šperky, vyšší finanční obnos apod.) doporučujeme ponechat doma.
 13. Své věci si uzamkněte do šatní skříňky. Po ukončení cvičení prosím ponechte klíček opět v zámku skříňky pro následné použití dalších návštěvníků.
 14. Posilovací stroje používejte šetrně a vždy používejte bezpečnostní uzávěry! Pokud zjistíme, že dochází k nevhodnému chování, dojde k deaktivaci čipu a již nebudete moci posilovnu využívat.
 15. Vše má své místo. Použité nářadí a náčiní prosím uklízejte na místo k tomu určené. Kotouče vždy patří na stojany!
 16. Když nebudete vědět, jak se který stroj používá, není nic snazšího, než požádat o pomoc zkušenějšího cvičence, případně se ozvěte nám a my vám velmi rádi v začátcích pomůžeme.
 17. Nezapomeňte nerušit ostatní při tréninku, být slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům fitness centra.
 18. Jsou pro vás k dispozici sklenice na vodu. Po použití je omyjte a vraťte zpět na původní místo.
 19. Než opustíte prostor posilovny, přesvědčte se, že jste nic nezapomněli. Za zapomenuté věci neneseme žádnou odpovědnost.
 20. Před opuštěním prostor prosím zhasínejte světla, zavřete okna a pečlivě i dveře.
 21. V prostorách platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a alkoholických nápojů. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor posilovny zakázán.
 22. Pro potřeby první pomoci je v prostoru posilovny lékárnička.
 23. Při nedodržování provozního řád můžete být z posilovny vykázán bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného.

Doufáme, že se vám u nás bude líbit a že se stanete našimi věrnými klubovými členy. Uvítáme jakékoliv připomínky pro spokojenost všech.

Vítejte v NessFitu!